Ferah Erdemir

Ferah Erdemir

Mersin Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2000 yılında mezun oldu.Özel eğitim merkezlerinde özürlü çocuk ve ailelerine eğitim ve danışmanlık yaptı.2002 yılında çocuklarda oyun terapisi ve aile danışmanlığı eğitimi aldı. 2008 yılından beri Çağdaş Drama Eğitimi Derneğinden Yaratıcı Drama liderliği eğitimi almaktadır. Şu anda Şişli Rehberlik Araştırma merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. 15 yıldır doğa sporlarıyla ilgilenmekte ve fotograf çekmektedir. 

 

-Mersin Üni.  Ar. Gör. Arzu Gürkan supervızorluğunda grup terapisi eğitimi (1998)

-Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nevroz ve amatem kliniklerinde 2 ay stajyer psikolog olarak bulundum. (1998)

-23-31 Ekim 1999 tarihleri arasında Türk Psikologlar Derneği Gölcük deprem bölgesindeki hizmet çadırında gönüllü olarak çalıştım.

- 19 Haziran 2000 tarihinde Koç Üniveristesinde düzenlenen  6. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde yaşam doyumu ile ilgili yaptığım tez çalışmamı bildiri olarak sundum.

-Psikiyatrist Dr. Murat dokur ile aile eğitimi seminerleri (2001)

-Türk Psikologlar Derneğinden, Dikkat eksikliği hiperaktivite ve davranış bozukluğu eğitimi (2001)

-Prof.Dr.İsmail Ersevim’den  oyun terapisi ve çocuk sorunları danışmanlığı eğitimi (2001-2002)

-Türk Psikologlar Derneğinden Wısc-r Zeka Testi uygulama ve yorumlama eğitimi (2002)

- GEÇTA-Gazi erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme Aracı  (2005)

-Çağdaş Drama Derneği yaratıcı drama liderliği eğitimi (2008)

- Süreçsel drama atölyesi .Ömer Adıgüzel, 2010, Çağdaş drama Derneği İstanbul Şubesi

- Forum tiyatro.Luciano Iogna atölyesi 2010, Çağdaş drama Derneği İstanbul Şubesi

-  17. Uluslar Arası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi katıldım ve Tintti Karppinen Yaratıcı Drama ve                                             Değerler Öğretimi atölye çalışmasında katılımcı olarak bulundum.  (2010)

-Tülay Üstündağ , Süreçsel Drama Atölyesi (2011)