Doğada Yaratıcı Drama ve Çocuk

25 Mayıs 2011

Kimi zaman tiyatro , kimi zaman da bir oyun olarak algılanan ve karşımıza çıkan yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

Önceden yazılmış bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları, doğaçlama ve canlandırmalardır.

Yaratıcıdrama, tiyatro formlarından da yararlanan bir disiplindir. Özünde “oyun” kavramı bulunur. Bir çocuk için vazgeçilmez bir unsur olan “oyun”, dramanın çıkış noktasıdır.

Çocuk ,oyunsuz olmaz. Oyun,bir çocuğun ruhsal ve bedensel gelişiminin en temel öğesi ve aynı zamanda bir göstergesidir ve dramada oyun amaç değil araçtır.

Yaratıcı drama ile çocuk , yetişkin ve yeterli bir birey olma yolunda;

Yaratıcılığının gelişmesi, gizil yetenek ve güçlerini keşfetme

Sosyalleşebilme , grupla beraber ve bir grup içerisinde hareket edebilme

Uygun iletişim kurabilme ve kendini ifade edebilme becerisi

Problem çözebilme yeteneğinin gelişmesi

Etkili öğrenme becerisi kazanabilme ve yaşantısal öğrenme

Bedenini kordineli kullanabilme, dans ve hareket becerisi kazanabilme

Duyu alanlarına ait algının gelişmesi, dikkat süresinin artması, işitsel ve görsel hafızanın gelişmesi

Oyunla , tiyatro ile  kendini ifade etme ve kendini başka nesne ya da kişilerin yerine koyma

Kendine güven ve benlik saygısının gelişmesi kişisel farkındalık kazanma becerilerini kazanır ya da geliştirir.

Bir yaratıcı drama atölyesi ısınma- hazırlık, canlandırma, değerlendirme aşamalarından oluşur. Yaratıcı dramanın doğada uygulamaları ise , açık alan ve kamplarda çocukların doğayı ve doğadaki malzemeleri mekan ve materyal olarak kullanarak yukarıda ifade  edilen kazanımları kazanması olarak nitelendirilebilinir. Çocuk, yaparak yaşayarak doğa içerisinde büyüme yolunda kendisini geliştirir.