Namaste

19 Mayıs 2011

Namaste sözcüğü ile her insanın içinde, kalp çakrasında ilahi bir kıvılcım olduğuna inanılır. Bu selamlama iki ruh arasında yapılan bir iyi niyet gösterisidir. Nama-selamlamak, as-ben, te-sen. Bu nedenle Namaste kelime anlamı olarak kalbimdeki ben, kalbindeki seni selamlıyor demektir.
Namaste selamını kullanırken, ellerimizi kalp çakrasının üzerine koyarız, gözlerimizi kapatırız ve başımızı hafif eğeriz. Bu aynı zamanda eller üçüncü gözün (kaşların ortasındaki nokta) önüne koyularak da yapılabilir. Baş eğilir ve sonra eller kalbin üzerine getirilir. Bu en derin saygının ifadesidir.
Ellerimizi kalp çakrasının üzerinde birleştirmemizin nedeni ilahi sevgiyi arttırmaktır. Başı eğmek ve gözleri kapatmak aklın, kalbin içindeki ilahi sevgiye hizmet etmesine yardım eder. Kendi kendimize de namaste diyerek, bir meditasyon şekli gibi kalp çakramızın derinliklerine inebiliriz. Bir başkası ile yapıldığında da bu hızlı bir meditasyon etkisi yaratır.
Bir Hoca ve öğrenci için Namaste iki bireyin enerjetik olarak zamansız, ego bağlantılarından uzak bir şekilde bira araya gelmelerini sağlar. Eğer bu selamlama kalbin derinliklerinden yapılırsa derin ruhların birliği çiçek açar.
İdeal olarak namaste Yoga derslerinin başında ve sonunda yapılmalıdır. Genelde derslerin sonunda yapılır çünkü ders sonunda akıl daha az aktiftir ve salonun içi daha huzurludur. Yoga Hocası Namaste’yi öğrencilerine karşı saygı ve şukranın bir sembolü olarak kullanır ve öğrencilerini kendi öz soylarına dönmeye davet eder. Böylece gerçeğin yaşamın içine akmasına izin verir. Gerçek olan; eğer kalbimizden geleni hissederek yaşıyorsak hepimizin bir olduğudur.
Namaste
Aadil Palkhivala
Çeviren=Ebru Shantipriya