Neden Doğaya Çıkarız?

23 Nisan 2011

Neden doğaya çıkarız?

          Büyükşehirlerde yaşam ile beraber doğadan ve kendinden uzaklaşan günümüz insanın ; özellikle doğa sporları ve yürüyüş gibi ruhsal iyi oluş aktiviteleriyle ilgilendiğini görmekteyiz.

          Sporun kendisinin ruhsal ve bedensel sağlığa etkisi tartışılmazken; açık alanda ve doğada yapılan yürüyüş , kamp gibi aktivitelerin ruh sağlığı uzmanlarınca da kabul gören  stres, depresyon gibi olumsuz yaşantıların elimine edilmesine ve kişisel yaşam doyumunun yükseltilmesine yararı olduğu görülmektedir. İnsanoğlu doğa ile bir bütün halinde varlığını sürdürürken, doğaya ait olan ses, görüntü ve imgeler ruhsal sağaltımda da yuzyıllardır kullanılmaktaydı. Antik Yunandaki sağlık merkezleri ya da günümüz Edirnesindeki şifahaneye baktığımızda su sesi gibi doğaya ait imgelerin öznel iyi oluşumuza her dönemde yararlı olduğu görülmektedir. Uygun bir tempoda doğada yapılabilecek bir yürüyüş; şehir ve iş stresinden bunalan , iş ile ilgili zamanını kapalı bir yerde ya da trafik vs. gibi stres yaratabilecek ortamlarda geçirenler için en iyi aktivite olabilmektedir.Ruh ve bedenin birbirini etkilediğini düşünürsek fiziksel olarak atılamayan olumsuz enerji, aslında fiziksel bir nedenden kaynaklanmayan somatik ağrı ve kaygı bozukluklarına, strese, depresyona neden olabilmektedir.Yapılan araştırmalar, nasıl bir yaşantıya sahip olursak olalım yaşam doyumumuz ve yaşam kalitemiz için de doğa da yapılan aktivite ve sporların yararlı olduğunu ifade etmektedir.

           Doğada olmak kişiye keşfetme, huzur , hedefleri gerçekleştirme gibi kazanımlar sağlarken; ister bireysel ister takım aktivitesi olsun tüm bu aktiviteler liderlik, takım ruhu, stres yönetimi, motivasyon, hızlı karar alabilme süreçleriyle de bir iyi bir şirket yönetimi ya da verimi için gereken insan faktörünün desteklenmesini sağlamaktadır. Etkili iletişim ve takım çalışması yapabilme becerisine sahip kişiler iş doyumu ve verimliliğinde de önemli etmenlerdir.

          Bütün bu aktiviteler herşeyden öte kişiye ait olma ve bir grup içerisinde olabilme , sosyalleşebilme imkanıda sunmaktadır.Doğa içerisinde yapılan pek çok faaliyet bir grup içerisinde yapılmaktadır.Yeni insanlar ile tanışma , ait olma ve ortak hedef ve özellikleri doğada yapılabilecek bir faaliyette paylaşabilme, kişinin en temel sosyal ihtiyacını karşılamaktadır.

       Çocuk gelişimi açısından baktığımızda doğanın; çocuğun bedensel, ruhsal ve kişilik gelişimine etkisi olumlu yöndedir. Doğa ,çocuğun tüm duyularına ve dolayısısyla tüm öğrenme stillerine hitap eder. Çocuğun erken yaşta doğa sporlarıyla ilgili aktivitelere katılması ,çocukların doğa bilincine kavuşmalarına ,çocukların doğaya ve canlılara karşı daha duyarlı olmalarına sebep olur.